انگور تاکستان

پرورش انگور در شهر تاكستان وروستاهاي اطراف رواج زيادي دارد وراه معيشت عده زيادي از مردم شهرستان است وهمانطوري كه اشاره شد شهرستان تاكستان يكي از قطبهاي انگور كشور مي باشد وبا ساليانه نزديك به 200هزار تن توليد انگور وصادرات كشمش به اقتصاد كشور كمك موثري مي نمايد ، در سالهاي اخير به دليل در دسترس بودن زمين وهمچنين ايجاد چاههاي عميق متعدد در باغات وزمينهاي كشاورزي كشت انگور رواج زيادي پيدا كرده وبه مقدار باغات شهر افزوده شده است. بطوري كه ميزان باغات انگور از 1550 هكتار در سال 1350 به 12000 هكتار در سال 1370 رسيده است كه اين رقم 774% افزايش را نشان مي دهد .
در تاكستان انواع انگور بعمل مي آيد ازجمله بيدانه سفيد وقرمز ، عسگري ، شاهاني ، ياقوتي ، ملايي ، سابي (سحابي- صحابي)، احمدي ، گوهر ، چفته ، انگور سياه ، رودبار ، يزنداي ، شاهاني سفيد ، ريش بابا (ميش پستان) ، شصت عروس ، فخري ، انگور شل (مثقالي) ، كره رويه ، مميجكه ، ورگه انگور(انگور گرگ) ، شكر شيرازي ، مهدي خاني ، فخري قرمز ، سلطاني وشاهرودي .
مهمترين فراورده هاي انگور عبارتند از:
1-تازه خوري- 2- بصورت خشكبار كشمش آفتابي وتيزابي در انواع غذاها ، كيك وشيريني – 3-آبغوره- 4- غوره شور- 5-سركه 6- آب انگوركنستانتره – 7- نوعي مربا كه در كشور ايتاليا مصرف زيادي دارد - 8- انواع مشتقات الكل- 9- غوره خشك(سماق)- 10-مصرف برگ براي انواع دلمه ها- 11- شيره انگور 12-كالفرني.

چند سالی است به دلیل شرایط نامناسب جوی و قیمت پائین انگور و کشمش از تعداد باغهای انگور کاسته می شود و تعدادی از باغداران باغهای خود را به زمینهای صیفی تبدیل می کنند و یا اینکه باغهایشان را رها می کنند که خوشبختانه با بیمه شدن باغها مقداری از نگرانی ها کاسته شده است

امیدواریم با بیشتر شدن تسهیلات از جمله بیمه - وام های کشاورزی - بالارفتن قیمت انگور در سالهای آینده (قابل ذکر است قیمت انگور در وقت برداشت سال قبل کیلویی حدودا 150 تومان بود) و خرید این محصول نماد این منطقه حفظ شود.

       29/11/83  

      مدیر سایت